شارژ کنترلر

کار اصلی شارژ کنترلر ها حفاظت از باطری در مقابل شارژ و دشارژ بیش از حد توسط پنل خورشیدی می باشد.
شارژکنترلر ها در دو نوع PWM و MPPT مورد استفاده قرار می گیرند.

  • محافظت در برابر اضافه بار و اضافه شارژو اتصال کوتاه و افزایش دما
  • قابلیت دادن برنامه های کاری بر حسب نیاز مصرف کننده
  • رنج ولتاژ 12/ 24/48 ولت
  • رنج جریان از 10 آمپر تا 80 آمپر

STECA – MORNING STAR - SOLAR PWM