روشنایی خورشیدی

چراغهای خیابانی و پروژکتور های خورشیدی بهترین گزینه برای نورپردازی محوطه های بزرگ و کارگاهی و نورپردازی و مسیرهای خیابانی و پیاده رو ها و بیلبوردها می باشد.
جهت استفاده از این نوع چراغها متخصصان شرکت با استفاده از نرم افزار های پیشرفته ,چراغهای خورشیدی یک طرفه یا دو طرفه را پیشنهاد می دهند.