خلاصه ای از عوامل مؤثر بر پیج رنک در طراحی سایت0


0


0

لینک های ورودی هر سایت برای پیج رنک مفید است و تأثیر مثبت دارد البته این مورد شامل لینک از سایت های که اسپم شناخته شده اند نمی شود. رتبه بندی موتورهای جستجو مانند سیستم های امتیاز دهی می باشد و هر لینکی به سایت داده شود یک امتیاز است که به آن سایت داده می شود. یکی از موارد مهمی که همواره در مباحث مربوط به سئو سایت و طراحی سایت از اهمیت آن گفته می شود و بر آن تاکید می کنیم لینک های مفید است.
تاثیر افزودن صفحات جدید بر پیچ رنک در طراحی سایت

افزودن صفحه های جدید باعث می شود که پیج رنک شما کاهش یابد. به همان صورتی که پیج رنک در طراحی سایت بعد گذشت مدت زمانی افزایش پیدا می کند به همان صورت نیز اضافه کردن صفحه های جدید باعث می شود که رتبه سایت کاهش یابد زیرا شهرت سایت و قدرت نفوذی که پیدا کرده است میان همه صفحات و صفحه جدید تقسیم می گردد. البته در سایت هایی که در دسته بندی های طراحی سایت از سایت های بزرگ محسوب می شوند این ایراد چندان جلب توجه نمی کند ولی در سایت های کوچک می توان این تغییر را دید.

عوامل تأثیر گذار بر کاهش پیج رنک در طراحی سایت

کاهش پیج رنک در طراحی سایت می تواند اتفاق بیفتد و دلایل مختلفی نیز داشته باشد. دلایلی مانند از دست دادن بک لینک ها و گذشتن تاریخ انقضای آنها از جمله دلایلی است که در بحث طراحی سایت برای از دست دادن پیج رنک عنوان می شود. نکته جالب توجه در این بحث این است که در صورتی که پیج رنک شما کاهش یابد کسانی نیز که به آنها لینک داده اید به همین ترتیب دچار کاهش رنکینگ می شوند زیرا ارزش لینک شما کاهش یافته است.
طراحی سایت و لینک های ورودی از سایت های محبوب

این لینک ها نیز اهمیت زیادی دارند. اگر سایتی که به شما لینک می دهد سایتی باشد که خود دارای رنکینگ بالایی است طبیعتاً قسمتی از محبوبیت خود را به سایت شما منتقل کرده است. یکی از مشکلات موجود در مقوله طراحی سایت اسپم شدن برخی از سایت ها می باشد. در صورتی که لینک های ورودی به سایت شما از یک سایت اسپم باشد می تواند سبب شود که سایت شما نیز اسپم شود. بنابراین باید دقت زیادی داشته باشید و به سایت هایی که اسپم هستند لینک ندهید و لینک نگیرید