ایمپلنت غرب تهران
ارتودنسی علم تصحیح روابط نامناسب فک و دندان و جفت شدن و ردیف کردن دندان*های نامنظم است. هر چند درمان ارتودنسی در تمام سنین امکان*پذیر است ولی برخی درمان*ها در بعضی سنین بهتر و راحت*تر انجام می*شود.

همه کودکان طبق اصول علمی و تئوریک یاد شده باید در سن ۷ سالگی تحت معاینه ارتودنسی قرار گیرند.

مزایای این درمان زودهنگام عبارتند از:

تأثیر مثبت بر رشد فک
هماهنگی عرض قوس*های دندانی
بهبود الگوهای رویشی
تصحیح عادات زیان*آور دهانی
بهبود زیبایی و اعتماد به*نفس
ساده و یا کوتاه کردن درمان*های ارتودنسی بعدی
کاهش احتمال نهفتگی دندان*های دائمی
بهبود مشکلات تکلم
نگهداری یا بازیابی فضا برای دندان*های دائمی در حال رویش
سیم*های ارتودنسی به دندان*ها فشاری مداوم و تدریجی وارد می*کند و آنها را کم*کم در یک ردیف قرار می*دهد همان*طور که دندان با فشار برای اصلاح ناهنجاری*های دندانی حرکت می*کند، حفره استخوان دندان نیز تغییر شکل می*دهد. شکل و موقعیت نادرست دندان*ها یا دو فک نسبت به هم از عواملی است که ما را به سوی درمان ارتودنسی سوق می*دهد.