دندانپزشکی زیبایی


دارا بودن طرح لبخند زیبا تاثیر قابل توجهی بر اعتماد به نفس افراد دارد. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، نشان می*دهد اولین ویژگی ظاهری، طرح لبخند افراد است. به همین دلیل افراد زیادی به دنبال اصلاح طرح لبخند توسط بهترین متخصص زیبایی دندان یا به عبارتی، به دنبال بهترین دندانپزشک زیبایی هستند.

روش های به کارگرفته شده در دندانپزشکی زیبایی
- شایع*ترین روش*های به کارگرفته شده در دندانپزشکی زیبایی، بیلیچینگ یا سفید کردن دندان*ها است.
- تغییر در شکل مینای دندان که می تواند سبب رفع پستی بلندی*های آن شود.
- ایجاد طرح، که به آن شکل دادن دوباره دندان به واسطه تراشیدن میلیمتری می*گویند.
- روش دیگر، فیلینگ کامپوزیت است که در آن یک ترکیب همانند مینا، روی سطح دندان گذاشته می*شود، فرم داده می*شود و پس از مستحکم شدن، آن را پولیش می کنند.
- ریلند بریج، دندان*های مصنوعی هستند که با قرار گرفتن در میان دو عاج دندان، مکان دندانی که خالی است را پر می کنند. دندان مصنوعی به دو دندان کناری توسط آن دو عاج متصل نگه داشته می شود.
- لمینت، لایه*هایی با ضخامت نازک هستند که از ترکیبات پرسلن ساخته شده*اند و مستقیما به دندان*ها چسبانده می*شوند.
- یکی دیگر از روش*های بهترین دندانپزشک زیبایی ، لند کردن لثه است که با بلند کردن لثه به آن شکل می*دهد.
- برای آن دسته از افرادی که دندان هایشان ساییده شده است که ممکن است این ساییدگی در اثر رفلاکس*های اسیدی ایجاد شده باشد، روش استرداد گاز گرفتن به کار گرفته می شود. به واسطه این روش می*توانند به دندان ها حجم و بعد ببخشند.


نکاتی در رشته دندانپزشکی زیبایی وجود دارد که برای افراد مختلف متفاوت است. یکی از این نکات، ژنتیک و وراثت در افراد است. ژنتیک عاملی است که در دندان ها و چیدمان آنها بسیار موثر است. مبحث قرینه نیز از مهمترین چیزهایی است که باید در دندانپزشکی زیبایی مورد بررسی قرار گیرد.