هر چیزی که در حوزه دید دتکتور دارای حرکت باشد یا درجه حرارتی متفاوت با درجه دمای سطح دیوارها سقف یا اتاق باشد می تواند ایجاد خطای الارم کند
موارد مشابه مانند پرده ها،حیوانات،امواج صوتی و نظایر آن می باشد بهرحال تغییرات درجه حرارت بستگی به بزرگی جسم نیز دارد و در مواقع تغییراتی به این کوچکی در اکثر مواقع نمیتواند باعث خطای آلارم گردد.
برای نصب این سنسور چشم دزدگیر اماکن یکسری پیشنهاداتی وجود دارد تا از خطاهای الارم جلوگیری کند مثلا سعی کنید دتکتور را در قسمت هایی نصب کنید که تا حدودی از وسایل و موجوداتی که باعث تحریک بی مورد دتکتور می شود دور باشد
اگر امکان پاکسازی اتاق از چنین وسایلی نیست سعی کنید این وسایل را نزدیک به وسایل گرما زا و یا پنجره که باعث تغییر درجه حرارت آن ها به میزان زیاد می گردد قرار ندهید.
سعی کنید از ورود حیوانات به حوزه حفاظتی دتکتور جلوگیری نمایید.