تعریف پنل خورشیدی

پنل خورشیدی در واقع مونتاژی از سلول های خورشیدی یا با نام دیگر سلول های فتوولتائی است که به صورت صفحه ای و موازی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و جهت جذب انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی از آن استفاده می شود.
پنل خورشیدی در واقع به مقدار محدود انرژی تولید می کند در صورتی که چندین پنل خورشیدی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشد می تواند انرژی زیادی تولید کرده و مانند یک نیروگاه تولید انرژی عمل کنند. به پنل های خورشیدی، صفحات فتوولتائیک یا سولار نیز گفته می شود.