کد سانترال پاناسونیک ( قسمت دوم )

در این مقاله بطور کامل برنامه ریزی دستگاه سانترال را آموزش می دهیم نحوه وارد کردن کدهای برنامه ریزی دستگاه سانترال و تنظیمات برنامه ای سانترال از جمله مواردی است که توضیح دادیم در صورت داشتن مشکلی یا سوالی از قسمت سوالات متداول اقدام فرمایید.
نحوه برنامه ریزی دستگاه سانترال

برای برنامه ریزی دستگاه سانترال باید از تلفن های مخصوص برنامه ریزی و از داخلی اپراتور یا jack 01 استفاده نمود.برای برنامه ریزی ابتدا دکمه program را زده و سپس دکمه * و پس از آن # را میفشاریم. در این مرحله دستگاه پغام SYS PASS NO? را روی صفحه نمایش نشان داده و رمز ورود می خواهد. در صورتی که رمز ورود را عوض نکرده باشید رمز پیش فرض دستگاه سانترال ۱۲۳۴ می باشد.پس از وارد کردن رمز ورود در صفحه نمایش پیغام SYS COD NO? نمایش داده می شود. در این مرحله می توانید کد برنامه مورد نظر خود را وارد کرده و تنظیمات آن را انجام دهید. تمامی کدهای مورد نیاز برای برنامه ریزی دستگاه های سانترال در زیر آورده شده است.پس از وارد کردن کد برنامه نام آن برنامه در صفحه مانیتور نمایش داده می شود که پس از آن باید دکمه SP PHONE را برای تایید و ورود به برنامه بزنیم. در صورتی که کد را اشتباه وارد کرده باشیم میتوانیم با دکمه HOLD مجددا به صفحه SYS COD NO? برگردیم.درمرحله برنامه ریزی دستگاه سانترال دکمه MUTE برای اعمال تغییرات، دکمه STORE برای ذخیره تغییرات، دکمه SP.PHONE و REDIAL برای حرکت روی تنظیمات استفاده می گردند.
این برنامه ها برای اولین بار توسط گروه مهندسی ایده آل گستر نمایندگی مجاز پاناسونیک در ایران گردآوری گردیده است و بر روی مراکز تلفن سانترال کم ظرفیت سری KX-TE و KX-TA همچنین مراکز سری TES و TEM کار مینماید . امید است از این مقاله حداکثر استفاده را بنمایید .
برنامه شماره ۲۰۰= تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده
برنامه شماره ۲۰۱= تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده
برنامه شماره۲۰۲ = تنظیم زمان شروع فرستادن مکالمه به داخلی دیگر ، در صورت جواب داده نشدن به مکالمه
برنامه شماره ۲۰۳= تنظیم زمان تاخیر برای برنامه “شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی”
برنامه شماره ۲۰۴= تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه
برنامه شماره۲۰۵= تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به – خط شهری
برنامه شماره ۲۰۶= زمان شروع شماره گیری
برنامه شماره ۲۰۷= انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی
برنامه شماره ۲۰۸= حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره ۳۰۶
برنامه شماره ۲۱۰= تنظیم زمان سیگنال های تون
برنامه شماره ۲۱۱= تعیین اینکه خط شهری پس از تصادف ،در صورت عدم شماره گیری قطع شود یا نه
برنامه شماره ۲۱۲= تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلی هایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است
برنامه شماره ۲۱۳= تنظیم شناسایی فاصله بین سیگنالهای زنگ فرستاده شده از مرکز مخابرات
برنامه شماره ۳۰۱= محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
برنامه شماره ۳۰۲ الی ۳۰۵= محدودیت شماره گیری- تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار ۲ الی ۵ محدود شوند(صفر و دو صفربند )
برنامه شماره ۳۰۶= محدودیت شماره گیری – کدهای استثنائی
برنامه شماره ۳۰۹= واگذاری شماره تلفن های اضطراری
برنامه شماره ۳۱۰= کدهای اعتباری
برنامه شماره۳۱۱ = برنامه قرار دادن اتوماتیک مکث بین کد شهرستان و یا خارج از کشور ، قبل از شماره تلفن
برنامه شماره ۳۱۲= محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار برای داخلی که قفل الکترونیکی شده
برنامه شماره ۴۰۰= وصل کردن خط شهری به سیستم
برنامه شماره ۴۰۱= تعیین سیستم شماره گیری
برنامه شماره۴۰۲ = تنظیم سرعت سیگنالهای پالس
برنامه شماره ۴۰۳= واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
برنامه شماره۴۰۴ = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه
برنامه شماره ۴۰۵ الی ۴۰۷= تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت های روز / شب / نهار
برنامه شماره ۴۰۸ الی ۴۱۰= تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت های روز / شب / نهار
برنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۱۳= تعیین و واگذاری زمان شروع زنگخوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری دارند
برنامه شماره ۴۱۴ الی ۴۱۶= تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستم ها و حالت های مختلف در شیفت های روز / شب / نهار
برنامه شماره ۴۱۷= تنظیم زمان مکث
برنامه شماره ۴۱۸= تنظیم زمان FLASH
برنامه شماره ۴۱۹= تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل تصرف باشند
برنامه شماره ۴۲۰= تعیین حداقل زمان سیگنال CPC
برنامه شماره ۴۲۱= تعیین فعال بودن یا نبودن سیگنال CPCبرای تلفن کننده از داخل
برنامه شماره ۴۲۲= تعیین زمان قطع خط شهری
برنامه شماره ۴۲۳= تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری
برنامه شماره ۵۰۰= فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA
برنامه شماره ۵۰۱= ذخیره کردن کدهای خاص برای داخلیها در سیستم دیزا به حالت With AA
برنامه شماره ۵۰۲= انتخاب حالت پیغام بیرون رونده(OGM)
برنامه شماره ۵۰۳= وصل کردن فکس
برنامه شماره ۵۰۴= تنظیم زمان تاخیر در جواب گوی دیزا
برنامه شماره ۵۰۵= تنظیم زمان انتظار، پس از پخش شدن پیغام
برنامه شماره ۵۰۶= تنظیم حالت کار دیزا در زمان مشغول بودن داخلی مقصد در سیستم دیزا
برنامه شماره ۵۰۷= تنظیم حالت کار دیزا،وقتی که سیستم مقصد به مکالمه وصل شده جواب نمی دهد
برنامه شماره ۵۰۸= تنظیم مدت زمانی که دیزا قبل از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد می شود
برنامه شماره ۵۰۹= تنظیم مدت زمانی که دیزا بعد از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد بعدی می شود
برنامه شماره ۵۱۰= تنظیم حالت کار دیزا در زمانی در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن پیغام ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی،هیچ شماره ای نگیرد