میدان ماهی دبی

این مبدان زیبا در منطقه دیره دبی و در مرکز آن قرار گرفته است. میدان ماهی سه خیابان اصلی و مهم دبی را به هم مرتبط می کند از جمله خیابان های صلاح الدین، خیابان آل مکتوم و خیابان عمر. در اطراف این میدان بانک ها، صرافی ها، رستوران ها و هتل های زیادی قرار دارد که بازدید کنندکان تور دبی علاوه بر خرید و بازدید از این میدان نیز می توانند فضای اطراف آن را برای استراحت برگزینند.نماد این میدان به شکل یک ماهی بزرگ و زیبا می باشد.