شهر شناور دبی

شهر شناور یکی از پروژه های عظیم دبی می باشد که برای گردشگران تور دبی بسیار جذاب خواهد بود. این پروژه گنجایش 50000 خانه را در خود دارد و انرژی آن از طریق نور خورشید تامین می شود و سوخت دیگری ندارد. این شهر افسانه ای زیبا که به شکل برگ زنبق و آبی رنگ می باشد قرار است با همکاری کشورهای امارات و هلند ساخته شود. این شهر که به دلیل سوخت پاک آن به شهر سبز نیز معروف است به صورت شناور بر روی سطح آب است و قرار است تا سال 2100 آماده شود.