معرفی جک های برقی

جک های برقی یا جک های برقی پارکینگی ابزاری برای باز و بسته کردن درب ها به صورت اتوماتیک هستند به دلیل استفاده بسیاری که از این جک های برقی برای درب های منازل و پارکینگ ها می شود به آنها جک برقی پارکینگی نیز می گویند.
این جکها تشکیل شده از موتور الکتریکی، بدنه اصلی و بازو هستند که با قدرت زیاد می توانند به جلو و عقب حرکت کنند.

عموما استفاده از این جکها برای آسایش و امنیت بیشتر مورد توچه است با نصب این جک ههای برقی بر روی درب های پارکینگ به راحتی می توان درب ها را با استفاده از ریموت کنترل و از را دور باز و بسته نمود و دیگر نیازی به باز و بسته کردن درب ها به صورتت دستی نمی باشد نصب این جک ها نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و نصب غیر صحیح آنها باعث کاهش طول عمر و نادرستی در عملکرد درب هنگام باز و بسته شدن می شود.