انواع تیغه های کرکره برقی

1- تیغه های تک جداره : بیشتر کاربرد این تیغه ها در کارهای تزئینات و برای جلوگیری از نور آفتاب می باشد . و از کاربرد آنها می توان در پنجره ساختمانها و ویترین مغازه ها برای جلوگیری از آفتاب نام برد .( جلوگیری از نور آفتاب برای مغازه هایی که ویترین های آنها در معرض نور مستقیم آفتاب می باشد امری دشوار است که این تیغه ها بدلیل برقی بودن و زیبایی می توانند در این موارد استفاده شوند و حتی زمانی که تیغه ها را برای جلوگیری از نور آفتاب به پایین هدایت می کنید می توانید تبلیغات خود را در پشت ویترین روی تیغه ها داشته باشید)

2- تیغه های دو جداره : نسل جدید تیغه هایی که همراه موتور برقی به کرکره های برقی برای درب فروشگاه ها و پارکینگ های منازل معروف شده اند این تیغه ها همانطور که از نامشان پیداست دارای دو جداره میباشند و در انواع زیر معرفی می گردند
الف) تخت : عرض این تیغه ها صاف و بدون انحنا میباشد
ب) قوس دار ساده : عرض این تیغه ها قوس دار بوده و امروزه بیشترین کاربرد را دارد
پ) قوس دار فوم دار : این تیغه ها برای مکانهایی که تبادل حرارتی و تبادل صوتی برای آنها مهم است استفاده می شود
ت) پل دار : این تیغه ها از یکطرف بسته میباشد و حالت ریل کردن آنها از یکطرف امکان پذیر است
ث) شیشه ای : در مصارف خاص برای زیبایی و شفاف بودن سوی دیگر استفاده میشود
ج) پانچ دار : این تیغه ها در وسط تیغه های معمول دیگر برای دیده شدن داخل مکان در زمان بسته بودن کرکره به تعداد دلخواه استفاده میشود