موتور های کرکره برقی

1- موتورهای توبلار: این موتورها در داخل قوطی یا لوله ای که تیغه ها دور آن رول می شوند قرار می گیرند و در انواع مخلتلف 30 ، 50 ، 60 ، 80 ، 100 ،120 ، 140 ، 230 و 300 نیوتون بر متر موجود می باشد که با توجه به ابعاد کار آنها را انتخاب می کنیم .

2- موتور ساید: زنجیر و چرخ دنده تیغه ها را بالا و پایین می کنند که در انواع 100 ، 140 ، 300 ، 500 ، 600 ،800 و 1300 کیلو گرم موجود می باشد که برای مکانهایی که تعداد دفعات باز و بسته شدن کرکره زیاد و همچنین برای ابعاد بزرگ که موتورهای توبلار جوابگوی کار نمی باشند استفاده می شوند.