تلفن سانترال تا چه مسافتی از دستگاه سانترال جواب می دهد - طول مجاز سیم تلفن به متر

تلفن سانترال تا چه مسافتی از دستگاه سانترال جواب می دهد و طول مسافت داخلی سانترال پاناسونیک چقدر است. یک تلفن سانترال را حداکثر تا چه فاصله ای از دستگاه سانترال پاناسونیک می توان قرار داد. برای دریافت پاسخ سوال خود این مطلب را تا انتها دنبال کنید. یکی از سوالات کارشناسان و افرادی که قصد راه اندازی تلفن سانترال را دارند، این موضوع هست که داخلی یا گوشی تلفن تا چه فاصله ای از دستگاه سانترال جواب می دهد. برای پاسخ به این سوال باید گفت این موضوع به چند عامل بستگی دارد. یکی از این موارد سطح مقطع سیم تلفنی می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد. موضوع دوم ماهیت سیگنال داخلی می باشد که آنالوگ دیجیتال یا هایبرید و یا تلفن تحت شبکه می باشد و موضوع بعد دستگاه سانترال می باشد که از دستگاه های سری TA، یا TDA و TDE و یا NS پاناسونیک می باشد.


حالا به بررسی مراکز تلفن پاناسونیک و طول سیم مجاز برای هر نوع داخلی می پردازیم. در نظر داشته باشید که مرغوبیت سیم تلفن (درصد مس) و نویز محیطی مانند میدان حاصل از جریان برق می تواند عوامل موثری در کاهش این مسافت باشد. طول سیم سانترال TES824

روی سانترال های tes824 دو نوع تلفن آنالوگ و هایبرید قابل استفاده می باشد. مسافت مجایز برای تلفن آنالوگ به ترتیب برای سطح مقطع 0.4 میلی متر 698 متر و برای سطح مقطع 0.5 میلی متر 1128 متر و برای سطح مقطع 0.6 میلی متر 1798 متر و برای کابل cat5 برابر با 1128 متر می باشد. برای تلفن هایبرید یا همان تلفن 7730 این فواصل به ترتیب 140، 229، 360 و 229 متر می باشد. این بدین معنی هست که شما بر اساس کابلی که استفاده می کنید می توانید فاصله مجاز تلفن تا مرکز تلفن را بر اساس توضیحات داده شده در نظر بگیرید.


طول سیم داخلی سانترال های TDA و TDE و NS
طول مجاز سیم تلفن داخلی تا دستگاه سانترال در سانترال های TDA و TDE برای گوشی های آنالوگ یعنی کارت TDA0174 و هایبرید TDA0170 مشابه طول های گفته شده برای داخلی آنالوگ و هایبرید سانترال TA در بند قبل می باشد. ولی برای داخلی دیجیتال یعنی تلفن هایی نظیر 7665 یا 333 و 543 روی کارت TDA0172 به ترتیب برای سطح مقطع 0.4 میلی متر 500 متر و برای سطح مقطع 0.5 میلی متر 720 متر و برای سطح مقطع 0.6 میلی متر 830 متر و برای کابل cat5 برابر با 720 متر می باشد. طول قرار گیری آنتن دکت یا همان CS تا مرکز تلفن نیز به ترتیب برای کابل با سطح مقطع 0.4 میلی متر 222 متر و برای سطح مقطع 0.5 میلی متر 347 متر و برای سطح مقطع 0.6 میلی متر 500 متر و برای کابل cat5 برابر با 347 متر می باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده میدانید که هر تلفن را متناسب با کارتی که به آن متصل می شود و تکنولوژی تلفن و همچنین سطح مقطع سیم تلفنی که استفاده می کند نهایتا تا چه فاصله ای از دستگاه سانترال قرار دهید.