راهنمای تنظيمات تلفن پاناسونيك Panasonic KX-DT543
 • نماد های کاربری
1 LCD صفحه نمایش دستگاه
2 MEESSAGE/RINGER LAMP لامپ زنگ خوردن تلفن یا داشتن پیام جدید
3 FLEXIBLE CO BUTTONS استفاده برای به دست گرفتن یک خط خارج و یا انجام یکی از ویژگی های است که به کلیدی اختصاص داده
4 HANDSET HOOK
5 HANDSET JACK
6 PAUSE/PROGRAM مورد استفاده برای ورود و خروج از محیط برنامه ریزی/ برای ایجاد وقفه در شماره گیری
7 CONF مورد استفاده برای مکالمه چند نفره
8 MESSAGE
9 FLASH / RECALL برای قطع تماس و شماره گیری مجدد بدون گذاشتن گوشی روی بیس
10 REDIAL شماره گیری اخرین شماره گرفته شده
11 AUTO ANS/MUTE از کار انداختن میکروفن / پاسخ گویی خودکار در ارتباط داخلی
12 TRANSFER برای انتقال یک تماس به شخص دیکر
13 AUTO DIAL/STORE سرعت شماره گیری یا ذخیره تغییرات برنامه مورد استفاده
14 HOLD فرد تماس گیرنده را پشت خط نگه می دارد
15 INTERCOM برای برقراری تماس و دریافت مکالمات خارجی
16 SP-PHONE استفاده برای هنزفری - آزاد
17 MICROPHONE میکروفن
18 NAVIGATOR مورد استفاده برای تنظیم صدا و صفحه نمایش است
19 ENTER ثبت کردن
20 SOFT BUTTONS
21 EHS JACK
22 FWD/DND برای انتقال تماس یا حالت مزاحم نشوید
23 CANCEL لغو کردن


عنوان توضیحات
زنگ زدن برقراری تماس داخلی :

 • گوشی تلفن را بردارید
 • شماره داخلی مورد نظر را بگیرید

برقراری تماس شهری :

 • گوشی تلفن را بردارید
 • دکمه ای که خاصیت co روی آن تنظیم شده را فشار دهید
 • شماره شهری مورد نظر را بگیرید
تکرار تماس
 • گوشی تلفن را بردارید
 • دکمه (Redial ) را فشار دهید
تماس سریع
 • گوشیتفن را بردارید
 • شماره تلفنی که قبلا به یکی از شماره ها اختصاص دادید را بگیرید
انتقال تماس
 • گوشی تلفن را بردارید
 • دکمه Transfer رافشار دهید
 • بعد از شنیدن صدای بوق شماره داخلی مورد نظر را بگیرید
 • با داخلی مورد نظر صحبت کنید
 • گوشی تلفن را بگذارید
مزاحم نشوید DND
 • گوشی تلفن را بردارید
 • 71* را وارد کنید
 • برای فغال کردن DND شماره 1 را وارد کنید
 • برای غیر فعال کردن DND شماره 0 را وارد کنید
 • بعد از شنیدن صدای بوق گوشی را بگذارید
دایورت کردن تماس (call forwarding )
 • گوشی تلفن را بردارید
 • 71* را شماره گیری کنید
 • شماره داخلی یا خط شهری مورد نظر را وارد کنید و # را فشار دهید
 • بعد از شنیدن صدای بوق گوشی تلفن را بگذارید
به یادآور زمان برای تنظیم کردن :

 • گوشی تلفن را بردارید
 • 7601* را وارد کنید
 • ساعت و دقیقه را وارد کنید
 • برای قبل از ظهر 0 و برای بعد از ظهر 1 وا وارد کنید
 • بعد از شنیدن صدای بوق گوشی تلفن را بگذارید

برای لغو کردن :

 • گوشی تلفن را بردارید
 • 7600* را وارد کنید
 • بعد از شنیدن صدای بوق گوشی تلفن را بگذارید