قانون جذب چیست ؟
زندگی ساده است. قانون جذب می*گوید: زندگی شما تنها از دو چیز تشکیل شده است، چیزهای مثبت و چیزهای منفی. هر بخش زندگی *تان، خواه سلامت، ثروت، روابط، کار یا شادی می*تواند مثبت یا منفی باشد؛ یا ثروت
فراوان دارید یا آه در بساط ندارید. یا سرشار از سلامتی هستید یا مریض احوالید. روابطتان شاد است یا دشوار و در بن*بست است. کارتان یا هیجان*انگیز و موفق است یا رضایت*بخش نیست و ناموفق است. یا لبریز از شادی هستید یا بیشتر مواقع احساس خوبی ندارید. یا سال*های خوب دارید یا سال*های بد، یا اوقات خوب یا اوقات بد، یا روزهای خوب یا روزهای بد.
اگر موارد منفی زندگی*تان بیشتر از موارد مثبت است، پس یک جای کار می*لنگد و خودتان هم می*دانید. بقیه*ی مردم را می*بینید که شاد و موفق هستند و زندگی*شان پر از چیزهای عالی و فوق*العاده است، و حسی به شما می*گوید که شما نیز لیاقت چنین زندگی*ای را دارید. حق با شماست؛ شما لایق یک زندگی سرشار از چیزهای خوب هستید.
در دوره قانون جذب به شما گفته میشود از قانون جذب استفاده می*کنید حتی اگر ندانید

بیشتر افرادی که زندگی فوق*العاده *ای دارند درست نمی*دانند چه کرده *اند تا به این زندگی دست *یافته *اند. اما حتماً کاری کرده *اند. آن*ها از قانون جذب که منشاء تمام موارد خوب زندگیست استفاده کرده*اند …
بدون استثناء هر کس که زندگی فوق *العاده *ای دارد برای رسیدن به آن از قانون جذب استفاده کرده است.
قدرت*های عظیم طبیعت، مانند گرانش و الکترومغناطیس، با حواس ما قابل مشاهده نیستند، اما قدرتشان بی چون*وچرا و قطعیست. در مورد قانون جذب هم همین*طور است. نیروی قانون جذب قابل مشاهده نیست اما در حقیقت قدرتش بسیار عظیم*تر از هر قدرت طبیعی دیگری است. نشانه*های قانون جذب را در همه جای جهان می *توان دید.
قوانین طبیعت بر کائنات حکم*فرماست. می*توانیم با هواپیما پرواز کنیم زیر هوانوردی هماهنگ و سازگار با قوانین طبیعت عمل می*کند. قوانین فیزیک برای ما تغییر نکرده*اند تا بتوانیم پرواز کنیم، اما راهی یافته*ایم تا مطابق قوانین طبیعت عمل کنیم. همان*طور که قوانین فیزیک بر هوانوردی، برق، و گرانش حاکم است، قانون جذب هم بر زندگی حاکم است. برای در اختیار گرفتن قانون جذب مثبت و تغییر زندگی*تان، باید قانونش را درک کنید. قدرتمندترین قانون جذب کائنات
روی برگرداندن از آنچه در شخصی نمی*پسندید بدین معناست که شما آن را جدی نمی*گیرید. به این معناست که شما می*دانید با قانون جذب عشق روی هر چه تمرکز کنید بیشتر از آن را دریافت می*کنید
روی برگرداندن یعنی دنیا به شما حق انتخاب داده است. یعنی با آ*ن*ها بحث و جدل نکنید تا ثابت کنید اشتباه می *کنند یا عیب* جویی کنید یا آن*ها را مقصر بدانید، یا بخواهید تغییرشان دهید. این*ها در قانون جذب عشق جایی ندارند. اجازه دهید همه خودشان باشند و شما انتخاب کنید.
نیروی جذب خورشید است که سیاره*ها را در منظومه*ی شمسی ما نگه می*دارد، و مانع از پرت شدنشان در فضا می*شود. قانون جذب گرانش است که شما و هر آدم، حیوان و هر چیزی را نگه می*دارد
آیا از قانون جذب ثروت استفاده می*کنید؟

دربا*ره*ی پول چه احساسی دارید؟ بیشتر مردم می*گویند پول را دوست دارند، اما اگر به*اندازه*ی کافی نداشته باشند، نسبت به آن احساس خوبی ندارند. اگر کسی تمام پولی که نیاز دارد را داشته باشد، آن*وقت به*طور یقین نسبت به پول احساس خوبی دارد.
اگر نگاهی به دنیای اطرافتان بی اندازید، خواهید دید که بیشتر مردم نسبت به پول احساس خوبی ندارند، زیرا بیشتر پول و ثروت دنیا دست حدود 10 درصد از مردم است. تنها تفاوت میان ثروتمندان و سایرین این است که آن*ها نسبت به پول بیش از آنکه احساسات بد نشان دهند، احساسات خوب بروز می*دهند. به همین سادگی؛ جذب ثروت همین است.
چرا قانون جذب ثروت کار نمی*کند؟


دلیل اینکه بیشتر مردم نسبت به پول احساس بدی دارند این است که در موردش عقاید منفی دارند، و آن عقاید منفی وقتی بچه بوده*اند به خورد ذهن ناخودآگاهشان داده*شده است. عقایدی مانند “پول کثیفه” “پول فساد میاره ” “آدم*های ثروتمند صادق نیستند” “پول خواستن معنوی نیست” و … .
وقتی بچه*اید هر چه والدین، معلم*ها یا جامعه بگویند می*پذیرید. و بنابراین بدون این*که متوجه شوید، با احساساتی منفی نسبت به پول بزرگ می*شوید.
“زمانی که پی ببرید هیچ کمبودی وجود ندارد، تمام دنیا از آن شما می*شود.”
لائوتسه
بنیان گزار مکتب تائو
نگرانی و ثروتبیشتر مردم وقتی حقوق می*گیرند حتی آن موقع هم احساس خوبی ندارند زیرا نگران*اند چطور کاری کنند که حقوقشان تا آخر ماه دوام بیاورد. آن*ها هر بار که حقوق می*گیرند فرصتی باورنکردنی برای عشق بخشیدن را از دست می*دهند. وقتی مقداری پول دستتان می*رسد، مهم نیست چقدر ناچیز است، شکرگزار باشید! یادتان باشد، برای هر چه شکرگزار باشید چندین برابر می*شود. با نگرانی ثروت خود را از بین نبرید.
همیشه از قانون جذب ثروت استفاده کنید.
از هرلحظه*ای که با پول سروکار دارید استفاده کنید تا با داشتن احساسی خوب پول را چند برابر کنید. وقتی پول می*پردازید عشق را احساس کنید تا ثروت را با قانون جذب بدست آورید
یادتان باشد براساس مقالات سایت قانون جذب اگر به ثروت فکر کنید و احساسش کنید جذبش می*کنید و اگر به بدبختی*ها فکر کنید همان*ها را جذب می*کنید.