انتخاب نام برای خط داخلی


با انجام این تنظیات شما میتوانید نام دلخواه خود را برای هر داخلی انتخاب کنید که در صورت تماس با داخلی دیگر نام مورد نظر در صفحه نمایشگر گوشی تلفن دیگر نمایان شود .

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:
پایان ذخیره انتخاب نام برای داخلی انتخاب پورت دستگاه 604
end store extension name extension lack no