در صورتیکه شما شهروند یا فرد دارای حق اقامت دائمی کانادا باشید و حداقل 18 سال سن و حضور فیزیکی در خاک کانادا داشته باشید میتوانید اسپانسر بستگان خود به شرح زیر شوید:
• پدر و مادر
• پدربزرگ و مادربزرگ
• خواهران و برادران و فرزندان آنها، نوه ها و فرزندانی که یتیم هستند و زیر 18 سال بوده و ازدواج نکرده باشند
• بچه های زیر 18 سال که بخواهید سرپرستی آنها را بر عهده بگیرید.
• یک نفر از بستگان در صورتیکه فرد نزدیکتری که بتواند تحت حمایت شما قرار بگیرد و شهروند یا فرد مقیم کانادا باشد و واجد شرایط اسپانسر شدن هم باشد وجود نداشته باشد.
شرایطی که بر اساس آن ممکن است شما واجد شرایط اسپانسر شدن نباشید:
• عدم امکان فراهم ساختن حمایت مالی لازمی که قبلا نسبت به کسی متعهد شده بوده و امضا کرده بودید.
• محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا تامین هزینه های فرزند.
• دریافت اعانه و وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از ازکارافتادگی.
• محکومیت به جرمی جنایی یا جنسی و یا ارتکاب جرم علیه اعضای خانواده خود بسته به شرایطی از قبیل ماهیت جرم ارتکابی، زمان وقوع آن و اینکه آیا محکومیت شامل عفو یا بخشودگی شده بوده.
• دیرکرد یا عدم پرداخت تعهدات و وامهای مهاجرتی.
• زندانی بودن.
• اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد.
• در صورتیکه قبلا اسپانسر کسی شده باشید که بعدا از دولت کانادا در خواست کمکهای مالی نموده باشد ممکن است که دیگر واجد شرایط اسپانسر شدن تشخیص داده نشوید.
شرایط دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشند که در اینجا ذکر نگردیده ولی میتوانند باعث شود که شما امکان اسپانسر شدن برای دیگران را نداشته باشید.
وقتی که بستگان خود را برای مهاجرت به کانادا اسپانسر میکنید، بایستی تعهد کتید که از نظر مالی آنان را حمایت میکنید. بنابراین بسته به تعداد نفرات خانواده خود در کانادا و بستگان خود در خارج از کانادا باید حداقل درآمدی داشته باشید که میزن آن توسط اداره آمار کانادا مشخص شده است. (low-income cutoff (LICO)
برای اسپانسر شدن:
• شما و فرد مورد حمایت شما باید یک موافقتنامه حمایت مالی با یکدیگر امضا کنید که شما را متعهد به فراهم ساختن حمایت و پشتیبانی مالی لازم فرد اسپانسر شونده را در صورت نیاز مینماید. این موافقتنامه همچنین فرد اسپانسر شونده را متعهد به انجام حداکثر تلاش برای تامین معاش خود پس از کسب اقامت کانادا مینماید. فرزندان وابسته زیر 22 سال نیازی به امضای این موافقتنامه ندارند.
• شما باید متعهد به حمایت مالی از اعضای خانواده خود که توسط شما و به روش خویشاوندی به کانادا مهاجرت نموده اند برای دوره ای بین سه تا ده سال بسته به سن و نسبت آنان با خود شوید. این دوره از زمانی که آنان مقیم کانادا میشوند شروع میشود.
این مطلب برگرفته از سایت مهاجرت به کانادا است .