تنظیمات گروه بندی داخلی


با انجام تنظیمات زیر شما میتوانید داخلی های خود را درون گروه های جداگانه قرار دهید .به طور مثال داخلی های 1 تا 5 را درون گروه 1 قرار دهید . از کارایی های انجام این تنظیمات می توان به محدود کردن تماس های داخلی برای گروه ها اشاره کرد .


برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:
پایان ذخیره انتخاب گروه انتخاب پورت دستگاه 600
end store extension group no extension jack no