مدت زمان اتنظار برای وارد کردن شماره
تنظیم مدت زمانی که تماس گیرنده بعد از پخش پیغام صوتی وقت دارد تا عددی را برای وصل شدن به داخلی های دیگر یا شنیدن پیغام صوتی دیگر وارد کند از طریق کد 505 امکان پذیر می باشد در صورت وارد نکردن شماره در زمان تنظیم شده تماس شما قطع میشود. این تنظیم باعث میشود که ازطولانی شدن زمان شماره گیری و اشغال شدن بی مورد خطوط جلوگیری شود .

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :
رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:


پایان ذخیره تنظیم مدت زمان انتظار برای وارد کردن شماره بعد از پخش پیغام در تلفن گویا 505
End Store