تنظیم انتقال تماس کلید DSS با کلید ترانسفر و بدون آنشما با این کد قادر خواهید بود انتقال تماس با کلید های DSS را در دو حالت استفاده از کلید Transfer و بدون استفاده از آن تنظیم نمایید. در صورتیکه حالت With Transfer را انتخاب کنید برای انتقال تماس ابتدا باید کلید Transfer را فشار داده و سپس کلید DSS مربوط به خط شهری مورد نظر را انتخاب کنید. در حالت بدون ترانسفر تنها با انتخاب کلید DSS این انتقال صورت می پذیرد.

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید


رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:
پایان ذخیره فعال یاغیر فعال بودن خاصیت انتقال تماس 005
(end ) (store ) ( with transfer/ without transfer)