دوربین های تشخیص چهرهضمن عرض سلام و احترام گزینه های منوی دوربینهای تشخیص چهره شرکت نگاه الکترونیک ستاره به شرح مندرج در جدول زیر تقدیم می گردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.