نصب دوربین های مدار بسته در مدارس cctv-schoolدر این مقاله به بررسی مواردی خواهیم پرداخت که می تواند کمک شایانی برای تصمیم گیری درباره استفاده و یا عدم استفاده از دوربینهای مدار بسته در مدارس و
محیط های آموزشی نماید.
استفاده از سیستم مداربسته در مکان های آموزشی بخصوص مدرسه ها به این معنا نیست که با نصب یک دوربین تنها به محیط پیرامونی آموزش نظارت داشته باشیم بلکه در یک سیستم نظارت تصویری استاندارد باید به تمامی مواردی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد توجه نمود.
در اولین قدم دوربین مدار بسته به جهت نظارت بر دانش آموزان در محیط مرکز آموزشی صورت می گیرد. اما در واقع با کمک یک شرکت متخصص و آگاه در این زمینه ، می توان سیستمی را طراحی و به کار گرفت که مدارس را به اهدافی فراتر از آنچه گفته شد برساند.
با یک سیستم مداربسته ی استاندارد می توان در کنار مورد فوق این نکته را نیز بررسی کرد که دانش آموزان محیط مدرسه را بدون اجازه ترک نکنند و حتی در موارد خاص با قرار دادن تصاویر مربوط در اختیار والدین و ایجاد تعامل بیشتر با آموزگاران و اولیاء
میتوان در مسیر تربیت صحیح گامی موثر برداشت.
از طرفی دیگر وجود دوربین مداربسته در مکان های مختلف مانند راهروها، اتاق معاونین، فضای حیاط ، بیرون و داخل بوفه، ورودی سرویس های بهداشتی دانش آموزان و غیره باعث میشود در صورت بروز هر گونه حادثه امکان پیگیری آن وجود داشته باشد و نیز نه تنها می توان نظارت دقیق به رفتارهای دانش آموز داشت، بلکه عملکرد کارکنان را در نحوه ی رفتار و نحوه آموزش و موارد دیگر با دانش آموز را مورد بررسی قرار داد و از آن استفاده بهینه کرد.
نظارت بر دانش آموزان از طریق سیستم دوربین های مداربسته در پیدا کردن و مرتفع نمودن تهدیدهایی که در محیط مدرسه و یا اطراف آن نیز متوجه آنهاست می تواند موثر باشد.
در نگاه دیگر سیستم های نظارت تصویری می تواند تا حد زیادی از خسارت های وارد شده به اموال مدرسه توسط دانش آموزان جلوگیری نماید. جالب است بدانید در هر سال مبالغی هنگفت، صرف جبران خسارت هایی می گردد که از طریق تخریب اموال مدرسه توسط دانش آموزان به محیط های آموزشی تحمیل می گردد.
در پایان با توجه به مهم بودن بخش آموزش، با نگاهی به مواردی که ذکر شد، می توان با انتخاب یک شرکت متخصص و آگاه، جهت راه اندازی سیستم دوربین مدار بسته در یک محیط آموزشی گامی موثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی برداشت.