1. ژئوتکستایل ها Geotextiles
ژئوتکستایل ها غالبا از پلیمر ها یا پلی پروپیلن ها ساخته شده اند. پلی پروپیلن ها دارای وزن مخصوص کمتر از واحد بوده (9/0) و محکم و بادوام هستند. از الیاف و فیبر های رشته...